Průvodce studenta

PRŮVODCE STAGEM

PŘEDSTAVÍME TI STAG KROK ZA KROKEM
Záložka Moje studium

Pokud přihlášení dopadlo úspěšně dostaneš se na úvodní stránku “Vítejte”. V červené horní liště se ti rozšíří nabízené možnosti o záložku Moje studium a Kvalita výuky. Začneme záložkou Moje studium.

Průběh studia – zde nalezneš počet dosažených kreditů, studijní průměr za vybrané období, celkovou odstudovanou dobu studia, plnění předmětů (známky a zápočty, zapsané termíny zkoušek) a tvůj rozvrh.

Vizualizace studia – ve vizualizaci studia získáš grafický přehled o absolvování jednotlivých předmětů tvého studia, včetně předmětů které musíš ještě splnit. 

Zápis na termíny – v této záložce najdeš vypsané termíny zkoušek a zápočtů, na které se během zkouškového období budeš muset přihlásit. Tyto termíny se ve STAGu objevují až když je vyučující daného předmětu vypíše, nejčastěni na začátku zkouškového období.

Moje údaje  záložka obsahuje informace o tvých osobních údajích, stipendiích, GDPR, nebo délce studia. Zároveň zde můžeš (musíš) nahlásit jakékoliv změny v osobních údajích, pokud již nejsou aktuální. Jde například o změnu adresy, čísla účtu banky, telefonu apod. 

Semestrální práce – pokud dostaneš zadanou semestrální práci v rámci některého předmětu, vyučující ti stanoví, jakým způsobem ji máš odevzdat. Jedním ze způsobu je odevzdání semestrální práce prostřednictvím STAGu, konkrétně v této záložce.

Studijní materiály – zde nalezneš veškeré poskytnuté materiály tvými vyučujícími. Tyto materiály je dobré mít buď vytisknuté nebo uložené ve svém zařízení (notebook, tablet, PC). Často je třeba je nosit na přednášky a cvičení daného předmětu.

Předzápis/Grafický předzápis/Kroužkový předzápis – tyto sekce slouží k sestavení rozvrhu a podrobně je nalezneš rozepsané zde: Jak sestavit rozvrh

Hodnocení kvality – jedná se o zpětnou vazbu pro vyučující. Na konci každého semestru budeš moci vyjádřit svůj anonymní názor k danému předmětu.

Záložka Prohlížení

Pomocí záložky Prohlížení můžeš v IS STAG vyhledat téměř vše. Jedná se např o: 

  • rozvrh vyučujícího,
  • vypsané termíny,
  • učitele včetně kontaktů,
  • své kolegy studenty,
  • předměty,
  • učebny a rozvrhy místností,
  • pracoviště,
  • kvalifikační práce.