OSLOVENÍ VYUČUJÍCÍCH

Aneb ne každý je profesor

Tápeš a nevíš, jak oslovit svého vyučujícího, paní ze studijního nebo jiného akademického pracovníka? Nejsi v tom sám. I mnoho studentů nejen v 1. ročníku si občas neví rady, jak koho oslovit.

Začneš tím, že zjistíš jakou funkci daný člověk zastává, jelikož některé funkce mají přednost před titulem, jedná se o:

 • rektora/ku,
 • děkana/ku,
 • prorektora/ku,
 • proděkana/ku.

Pokud osoba, kterou oslovuješ nebo jí píšeš nezastává žádnou zmiňovanou funkci, oslovíš jí podle akademického titulu. A to:

 • magistr (Mgr.) – Paní magistro, Pane magistře,
 • inženýr (Ing.) – Paní inženýrko, Pane inženýre,
 • doktor (Ph.D., ale i RNDr., PhDr., JUDr.) – Paní doktorko, Pane doktore,
 • kandidát věd (CSc.), doktor věd (DrSc.) – oslovujeme vyšším titulem, pokud ho daná osoba nemá, oslovíme titulem nižším,
 • docent (doc.) – Paní docentko, Pane docente,
 • profesor (prof.) – Paní profesorko, Pane profesore.

V případě více titulů se osoba oslovuje tím nejvýše dosaženým titulem.

Můžeš se setkat také s následujícími tituly. V tomto případě se osoba oslovuje pouze příjmením.

 • Bakalář (Bc.),
 • Diplomovaný specialista (DiS.)

Před každým písemným oslovením nezapomeň uvést Vážený pane / Vážená paní!

 • Např.: doc. Ing. Jan Novák CSc. – Vážený pane docente