Průvodce studenta

HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKU

Harmonogram akademického roku 2020/2021.

Aktuálně platný harmonogram akademického roku na DFJP naleznete také na oficiálních stránkách DFJP.
Zápisy do AR 2020/2021
 • Bc. studium 1. ročníky – studenti přijatí v 1. kole přijímacího řízení
  13. – 17.  7. 2020
 • Bc. studium 1. ročníky – studenti přijatí v 2. kole přijímacího řízení
  23. – 24.  9. 2020
 • Bc. studium – vyšší ročníky
  29. 9. – 10. 10. 2020
 • Magisterské studium 1. ročníky
  10. – 11. 9. 2020
 • Magisterské studium 2. ročníky
  29. 9. – 10. 10. 2020
Další důležité termíny
 • ​​Zahájení výuky pro bakalářské, navazující a doktorské studium
  29. 9. 2020
 • Imatrikulace pro bakalářské studium
  4. 12. 2020
 • Vypsání bakalářských a diplomových prací
  do 31. 10. 2020
 • Den otevřených dveří
  ​27. 1. 2021   a   6. 3. 2021
Zimní semestr
 • Výukové období 29. 9. – 20. 12. 2020
 • Zimní prázdniny 21. 12. 2020 – 3. 1. 2021
 • Zkouškové období 4. 1. – 14. 2. 2021
 • Zkouškové období pro ročníky před SZZ 4. 1. – 22. 1. 2021
Letní semestr
 • Výukové období 15. 2. – 16. 5. 2021
 • Výukové období pro ročníky před SZZ 15. 2. 2021 – 25. 4. 2021 
 • Zkouškové období pro ročníky před SZZ 26. 4. – 21. 5. 2021
 • Zkouškové období 17. 5. 2021 – 4. 7. 2021 a 16. 8. 2021 – 31. 8. 2021
 • Letní prázdniny 5. 7. 2021 – 15. 8. 2021