HARMONOGRAM

Harmonogram akademického roku 2023/2024

Aktuálně platný harmonogram akademického roku na DFJP naleznete také na oficiálních stránkách DFJP.

Zápisy do AR 2023/2024

 • Bc. studium 1. ročníky – studenti přijatí v 1. kole přijímacího řízení | 10. – 14.  7. 2023
 • Bc. studium – vyšší ročníky | září 2023 (po úspěšné kontrole studia)
 • Magisterské studium 1. ročníky | 1. – 5. 9. 2023
 • Magisterské studium 2. ročníky | září 2023 (po úspěšné kontrole studia)

Další důležité termíny

 • Zahájení výuky pro bakalářské, navazující a doktorské studium | 25. 9. 2023
 • Vypsání bakalářských a diplomových prací | do 31. 10. 2023

Zimní semestr

 • Výukové období | 25. 9. – 23. 12. 2023
 • Zimní prázdniny | 24. 12. 2023 – 1. 1. 2024
 • Zkouškové období | 2. 1. – 11. 2. 2024
 • Zkouškové období pro ročníky před SZZ | 2. 1. – 21. 1. 2024

Letní semestr

 • Výukové období | 12. 2. – 12. 5. 2024
 • Výukové období pro ročníky před SZZ | 12. 2. – 21. 4. 2024
 • Zkouškové období pro ročníky před SZZ | 22. 4. – 19. 5. 2024
 • Zkouškové období | 13. 5. 2024 – 30. 6. 2024 a 12. 8. 2024 – 31. 8. 2024
 • Letní prázdniny | 1. 7. 2024 – 11. 8. 2024

Státní závěrečné zkoušky

Zimní termín

 • odevzdání prací vč. elektronické verze do IS STAG | 8. 1. – 19. 1. 2024
 • odevzdání přihlášek k SZZ na studijním oddělení | 8. 1. – 22. 1. 2024
 • konání SZZ | 5. 2. – 9. 2. 2024

Letní termín

 • odevzdání prací vč. elektronické verze do IS STAG | 6. 5. – 17. 5. 2024
 • odevzdání přihlášek k SZZ na studijním oddělení | 6. 5. – 20. 5. 2024
 • konání SZZ | 3. 6. – 7. 6. 2024