Průvodce studenta

HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKU

Harmonogram akademického roku 2021/2022.

Aktuálně platný harmonogram akademického roku na DFJP naleznete také na oficiálních stránkách DFJP.
Zápisy do AR 2020/2021
 • Bc. studium 1. ročníky – studenti přijatí v 1. kole přijímacího řízení
  12. – 16.  7. 2021
 • Bc. studium 1. ročníky – studenti přijatí v 2. kole přijímacího řízení
  13. – 17.  9. 2021
 • Bc. studium – vyšší ročníky
  září 2021 (po úspěšné kontrole studia)
 • Magisterské studium 1. ročníky
  6. – 10. 9. 2021
 • Magisterské studium 2. ročníky
  září 2021 (po úspěšné kontrole studia)
Další důležité termíny
 • Zahájení výuky pro bakalářské, navazující a doktorské studium
  20. 9. 2021
 • Vypsání bakalářských a diplomových prací
  do 31. 10. 2021
Zimní semestr
 • Výukové období 21. 9. – 19. 12. 2021
 • Zimní prázdniny 20. 12. 2021 – 2. 1. 2022
 • Zkouškové období 3. 1. – 13. 2. 2022
 • Zkouškové období pro ročníky před SZZ 3. 1. – 22. 1. 2022
Letní semestr
 • Výukové období 14. 2. – 15. 5. 2022
 • Výukové období pro ročníky před SZZ 14. 2. – 24. 4. 2022
 • Zkouškové období pro ročníky před SZZ 25. 4. – 21. 5. 2022
 • Zkouškové období 16. 5. 2022 – 3. 7. 2022 a 15. 8. 2022 – 31. 8. 2022
 • Letní prázdniny 4. 7. 2022 – 14. 8. 2022