Průvodce studenta

ČASTO KLADENÉ DOTAZY

POKUD JEŠTĚ NĚCO NEVÍŠ, TADY SE TO DOZVÍŠ

Máš otázku, na kterou neznáš odpověď a nevíš, kam se obrátit? Zkus se podívat sem! Najdeš tu nejvíce kladené otázky, na které chtěl znát odpověď snad každý prvák. Pokud si ale ani tady nenašel to, co hledáš, neváhej se obrátit na nás studenty, na studijní oddělení nebo na učitele, ty ti taky rádi se vším pomohou. Kontakty na nás studenty najdeš zde a pokud budeš potřebovat kontakt na některého z vyučujících, najdeš je na stránkách Univerzity Pardubice. 

Čeho se tvůj dotaz týká?

STAG

​Předměty do indexu se zapisují na začátku roku, je možné si do indexu předměty dopsat, ale musíte si potom zajít na studijní oddělení kde dostanete pod dopsané předměty razítko.

Pokud si nestihnete rozvrh zapsat v zadaném termínu, je možné si předměty změnit i potom. Je nutné zajít na studijní oddělení a zaplatit poplatek za změnu.

Pokud se překrývají předměty, bylo by vhodné sestavit rozvrh jinak. Je možná i domluva s vyučujícím, nebo v poslední řadě ti poradí i na studijním oddělení. 

Není nutné mít zapsanou angličtinu v prvním roce, je možné si jí zapsat příští semestr nebo příští rok. Je také možné zeptat se vyučujícího nebo rozvrháře o navýšení kapacity u předmětu. 

Není potřeba rozvrh nikam posílat, jenom si hlídej kdy máš jakou hodinu, protože prvních 14 dnů se mohou učebny měnit. 

Pokud nelze rozvrh poskládat jinak, doporučuji se vyučujícímu na začátku semestru omluvit, že budeš chodit později. Také je možnost se domluvit s vyučujícím tělocviku, zda by bylo možné odcházet o něco dřív. 

Není problém si zapsat úroveň, jaká ti vyhovuje. Test je orientační. Je lepší začít na nižší úrovni a pak si zapsat vyšší úroveň. Pamatuj ale, že za studium musíš splnit určitou úroveň. 

Ano. Rozvrhář sestaví více kroužků a ty v dané datum můžeš kroužek měnit libovolně. Po tomto datumu je možný standardní předzápis, tam si můžeš rozvrh upravit podle sebe. Je možné změnit rozvrh úplně celý od základů, zapsaný kroužek je jen pomocný. 

V kroužkovém předzápisu jsou rozvrhy, které sestavil rozvrhář. Díky individuálnímu předzápisu si můžeš tento rozvrh upravit. Konečný výsledek úprav potom vidíš v záložce “průběh studia”. 

Pokud je na tělocviku ještě volná kapacita, je možné zkusit zažádat na studijním oddělení o dopsání tohoto předmětu. 

Ne, pauzy zde jsou. Jedna vyučovací hodina je 45 minut vyučovacích, a ty se potom sčítají. Tedy obvyklá přednáška má 1,5 hodiny a obvyklé cvičení má 45 minut. 

Ne, jedná se o volitelný předmět. 

v žádném kroužkovém předzápise není povinný tělocvik a angličtina, je tedy nutné si tyto předměty zapsat individuálně.  

Kroužkový předzápis slouží k výběru rozvrhu sestaveného rozvrhářem. Ve standardním je pak možné zvolený „kroužek“ individuálně předělat. 

Odkaz by měl přijít emailem. Také je možné rozřazovací test najít přes stránky Jazykového centra Univerzity Pardubice. 

Zkus ještě počkat třeba do konce dne a potom zkus slušně kontaktovat učitele, třeba emailem. 

o všech termínech jsme v čas informování e-mailem a tyto termíny bývají i na stránkách fakulty a intranetu. 

Najdeš  na těchto webových stránkách v záložce  Stag.  

I po standardním předzápisu je možné předmět v následujících 14 dnech změnit na studijním oddělení, musí se ale platit poplatek. 

Podmínky k zápočtu sděluje vyučující v prvním týdnu semestru. 

Ve stagu – kolonka Předzápis – úplně dole, případně na stránkách Jazykového centra Univerzity Pardubice. 

Ano, rozřazovací test je povinný pro nejvhodnější přiřazení úrovně. Výsledek toho testu je ale jen doporučení. 

Ne, stačí si vybrat jeden, je ale možné si jich klidně zapsat víc. 

Kontaktuj vyučující tělocviku a domluvíte se na nejvhodnější variantě. 

V době standardního předzápisu se kdokoliv z hodiny může odepsat a zapsat se na jinou hodinu, ale ne vždy to musí být pravidlo a je možné, že se místo uvolněných zapíše zase někdo jiný. Zkuste si tedy změnit rozvrh jinak anebo zvol vyčkávající taktiku. 

Za oba semestry bys měl/a nasbírat alespoň 60 kreditů. Pro postup do druhého semestru potřebuješ alespoň 15 kreditů a pro postup do dalšího ročníku alespoň 40.  

O datumech jsme vždy informování e-mailem nebo jsou tyto datumy vypsány na stránkách fakulty, případně na intranetu. 

KOLEJE

Ano, u kolejí je bezplatné studentské parkoviště.

Určitě probíhají druhá kola žádostí, informace najdete na stránkách https://www.upce.cz/zazemi/koleje-a-menza/koleje.html.

Ve stagu v záložce „Moje údaje“. 

Nejlepší řešení jsou koleje, pokud se ti tam nechce, je možné se podívat na internet, lze tam najít spoustu stránek, které nabízejí byty pro studenty nebo spolubydlení s jinými studenty. 

Najdete tam peřiny, povlečení a na některých pokojích i lednici (na pavilonu D nejsou). Potom stůl a židli. Nádobí atd. je potřeba si dovézt svoje.  

MENZA

Za jídlo se dá platit v hotovosti nebo studentskou kartičkou, kterou je možné dobít v menze nebo na recepci kolejí. Další možností je výběr jídla přes ISKAM (platí pro dolní menzu). Lze zaplatit přes ISKAM online platební kartou.  

Na studentské kartě jsou dva fondy, jeden na tisknutí v kopírovacím centru (v tomto centru si na kartičku vložíš i peníze) a druhý na jídlo (viz předchozí otázka).  

Při vstupu do menzy najdete vystavená jídla, z nich si vyberete, vezmete si tác a příbor a jdete si pro jídlo. Na konci jsou dvě paní za přepážkou a u nich se platí. Pokud si nechcete nic kupovat, je možné si zde sníst vlastní jídlo.  

Menza má bohužel otevírací dobu jen do 4, ale je možné vzít si jídlo s sebou.  

Informace o ní dostanete na zápise, popřípadě první den školy.  

ZÁPOČTY A ZKOUŠKY

Je potřeba učit se průběžně a nenechávat to na poslední chvíli. Důležité je také mít dobře vedené sešity a podklady pro učení. Nejlepší je barevně podtrhávat, vytisknout si materiály a mít všechno přehledné. Na zkoušku buď vhodně oblečený a chovej se slušně. Samozřejmě musíš být i naučený, bez toho to nepůjde. Pokud ti látka nejde, popros vyučujícího o konzultaci. 

Na konci zkouškového si zkontroluj, jestli předměty, které jsi úspěšně zvládl/a máš zapsané jak v indexu, tak ve stagu a to i s odpovídajícím hodnocením. Zapisovat se nikam nemusíš. 

Každý učitel řekne podmínky pro udělení zápočtu a zkoušky na první hodině. Zápočet bývá za prezentaci, úkoly a nebo je to malý test. Zkouška bývá buď ústní, písemná a nebo kombinace obojího. 

Bez zapsaného zápočtu v indexu, tě nemusí zkoušející připustit ke zkoušce. Je potřeba aby v indexu byly všechny zápočty i zkoušky, proto si je co nejdřív doplň. 

Do termínu odzápisu je možné se ze zkoušky odepsat a zapsat se na jinou. Pokud to nestihnete, je možné učiteli napsat email a omluvit se. Jestliže se nemůžeš dostavit ze zdravotních důvodů, pokus ti vyučující většinou nezapočítají. 

OSTATNÍ

Je možné koupit si učebnice v papírnictví v kampusu (vedle auly). Všechny učebnice je také možné půjčit si v knihovně. 

Nejvhodnější je využívat materiály vložené vyučujícími na Stagu. Samozřejmě existují i jiné stránky, kde se dají materiály sehnat, ale je potřeba k nim přistupovat opatrně, ne vždy jsou správné. 

V papírnictví v kampusu nebo od starších ročníků. 

Ve stagu v záložce „Studijní materiály“. 

Učebnice je určitě dobré kupovat na UPCE, protože spousta učitelů si píše skripta sama. Případně je také možnost si je zapůjčit v knihovně. 

Řádná výuka by měla probíhat, zaleží na konkrétní akci. Nejvhodnější je zeptat se vyučujícího.  

Ano, určitě to pomůže připravit se na zkoušku z Matematiky. 

Jestliže máš problém s e-mailem nebo se Stagem, je nejvhodnější se obrátit na  stag@upce.cz. 

Každý vyučující toleruje absenci jinak. Podmínky splnění předmětu zmiňuje na první hodině. Nic nezkazíš řádnou omluvou například e-mailem. 

Je dobré pár dnů po zápise počkat, musí Vás zadat do systému, jestliže to ani po pár dnech nejde, je dobré kontaktovat stag@upce.cz nebo se obrátit na studijní oddělení. 

Jestliže se chcete stát součástí některého z našich sportovních týmů, je vhodné se obrátit na kohokoliv z Katedry tělovýchovy a sportu. 

Vždy je dobré napsat e-mail vyučujícímu, že se nedostavíš na cvičení. 

Ve stagu v záložce „prohlížení“ zadej jméno nebo příjmení učitele a v zobrazených údajích bude i e-mailová adresa. Všichni učitelé mají email ve tvaru jmeno.prijmeni@upce.cz . 

Ne, přijímací zkoušky se nedělají, všechny důležité informace naleznete na stánkách DFJP. 

Domluv se s učitelem, uvidíš, jestli ti vyjde vstříc. 

Doneste je na studijní oddělení v otevírací době. 

Ano, návod najdete na intranetu. 

Studentskou kartičku zajišťuje škola, dají včas vědět kdy vám ji dají a ISIC si musíte zařídit sami přes internet nebo v knihovně. 

Pouze jeden z oborů na DFJP má matematiku III, všichni ostatní pouze I a II, vyučuje se v prvním roce (I v ZS a II v LS). 

Ano, pokud Vás o změně někdo neinformuje např. e-mailem. 

Propadnout se u nás nedá. Nic se neděje, ovšem nedostanete za tento předmět kredity a také se můžete připravit o prospěchové stipendium. 

Poraďte se na studijním oddělení. 

Může pomoci se studiem fyziky a matematiky a připravit na základy probírané na VŠ 

Zápis není formální, formální oblečení využiješ u zápočtů, zkoušek a imatrikulace. 

Ano, po roce je potřeba ji validovat, vše najdeš na intranetu. 

DA – budova Dopravní fakulty 02 – poschodí 09 číslo dveří 

Na dopravce potřebuješ kartičku jen pro vstup z boku, případně pro vstup do objektu v Doubravicích anebo do budovy na náměstí legií.  

Ani zde jsi nenašel co hledáš? Napiš nám! 🙂