VVCD

Výukové a výzkumné centrum v dopravě

Výukové a výzkumné centrum v dopravě (VVCD) je součástí Dopravní fakulty Jana Pernera Univerzity Pardubice a představuje unikátní specializované pracoviště pro výuku a výzkum v oblasti technických oborů souvisejících s dopravou. VVCD disponuje učebnami a laboratořemi s moderním vybavením a speciálními, mnohdy jedinečnými technologiemi. Poskytuje zázemí pro laboratorní výuku na DFJP a je střediskem experimentální činnosti ve výzkumných projektech a zakázkách smluvního výzkumu.

Informace pro tebe

Do tohoto výukového centra se podíváš hned v prvním semestru. Najdeš ho v Doubravicích mimo kampus. Tato budova je např. v rozvrhu označena DD. Ze zastávky Polabiny, Hradecká na zastávku Semtín, zastávka se dostaneš MHD č. 17, 3, 33 a 7. Najdeš zde laboratoře, přednáškové učebny nebo počítačové učebny.