Průvodce studenta

HODNOCENÍ VÝUKY

OHODNOŤ VYUČUJÍCÍ A ABSOLVOVANÉ PŘEDMĚTY 

Ve stagu lze najít záložku Hodnocení kvality. Tato záložka slouží ke zhodnocení spokojenosti se všemi předměty, které si absolvoval/a v daném semestru. 

Najdeš zde datum od kdy do kdy je možné formulář vyplnit a vypsané předměty, které studuješ. 

U každého předmětu je 11 tvrzení, na které můžeš odpovídat. Podle toho, jak souhlasíš s daným tvrzením k němu zvolíš odpověď – naprosto souhlasím, souhlasím, převážně souhlasím, převážně nesouhlasím, nesouhlasím, nebo naprosto nesouhlasím. 

Pokud máš ještě další připomínky k předmětu, je možné je zapsat do okénka níže. Můžeš tam napsat kladné i záporné hodnocení. 

Můžeš se také podívat na videa, která ti s hodnocením výuky pomohou.

Je dobré toto hodnocení vyplňovat, protože pomáhá zlepšit kvalitu výuky. Moc času ti to nezabere a budoucí studenti ocení, když díky tvému hodnocení dojde ke zlepšení výuky. Tak díky!