#VVCD

výukové a výzkumné centrum v dopravě v Doubravicích

Výukové a výzkumné centrum v dopravě (VVCD) je součástí Dopravní fakulty Jana Pernera Univerzity Pardubice a představuje unikátní specializované pracoviště pro výuku a výzkum v oblasti technických oborů souvisejících s dopravou. VVCD disponuje učebnami a laboratořemi s moderním vybavením a speciálními, mnohdy jedinečnými technologiemi. Poskytuje zázemí pro laboratorní výuku na DFJP a je střediskem experimentální činnosti ve výzkumných projektech a zakázkách smluvního výzkumu

Informace pro tebe

Do tohoto výukového centra se podíváš hned v prvním semestru. Najdeš ho v Doubravicích mimo kampus. Tato budova je např. v rozvrhu označena DD. Ze zastávky Polabiny; Hradecká na zastávku Semtín; zastávka se dostaneš MHD č. 17, 3, 33 a 7. Najdeš zde laboratoře a místnosti s výukovými materiály, potřebnými k výuce železničních a silničních vozidel a dalších technických předmětů. 

Pokud si čímkoliv nebudeš při studiu vědět rady, tak neváhej a obrať se na nás, rádi ti pomůžeme.